Nezařazené

Stavebným povolením začína realizácia stavby

Bežný človek sa stretáva prevažne s vybavovaním povolení na stavbu rodinného domu, ktorý má byť jeho domovom na nasledujúce roky života. Niet divu, že jeho realizácii venujeme dosť času, no pred začatím stavby domu je potrebné najprv vypracovať projekt a vybaviť všetky potrebné povolenia na samotnú realizáciu stavby.

budova, dom, sklenené zábradli

Postaviť si rodinný dom je snom mnohých ľudí, majú svoje predstavy o tom, ako by mal vyzerať, no kým sa to stane realitou, musia prejsť mnohými fázami povolení, vybavovaní a predkladaní projektovej dokumentácie. Pred prvým zarýpaním bagra do zeme však treba vypracovať projekt, aby ste mohli vybaviť územné rozhodnutie, potom stavebné povolenie https://www.taloa.sk/sluzby/projekty-stavieb/projekt-asr-stavebna-cast/ a nakoniec realizačný projekt podľa ktorého sa stavba postaví. Zákon udáva, ktoré súčasti musí obsahovať projekt, patrí tam sprievodná a technická správa, výkresová časť, kde sú potrebné pôdorysy, rezy a pohľady, krov, strecha, ďalej sú to výkazy okien, dverí, zámočníckych a klampiarskych výrobkov, rozpočet, projekt požiarnej ochrany, detailné výkresy a podobne. Projekt zateplenia domu je takisto jeho súčasťou.

Množstvo vypracovaných detailov, modely, 3Dnávrhy, vizualizácie a podobne vplýva na cenu projektu, takisto aj veľkosť domu a náročnosti konštrukcií domu, ale aj skutočnosť, či stavba bude stáť na rovine alebo vo svahu, a nezanedbateľnou položkou je aj renomé projektanta. Ak je už projekt na svete, vy musíte vybaviť aj stavebné povolenie. Žiadosť sa podáva na stavebnom úrade, no všetko sa riadi podľa zvyklostí jednotlivých okresov, je preto vhodné vopred sa poinformovať, čo všetko k jeho vydaniu budete potrebovať. Ak sa sami nechcete do vybavovania púšťať, existujú firmy, ktoré to všetko vybavia za vás. Vypýtajú si za to finančnú odmenu, no nie je fixná pre celé Slovensko.

family-moving-using-boxes_1157-35481

Sprostredkovateľská firma vám vypracuje všetky stupne projektovej dokumentácie časti architektúra, pre ÚR, DS, RP a aj PSVS. Okrem projektov architektúry však dokážu zabezpečiť aj všetky profesie, potrebné na stavebné povolenie, aby bol projekt domu kompletný a vy aby ste mohli začať so stavebnými prácami na vašom vysnívanom dome.

Mohlo by se vám také líbit...