Je ICO dôstojnou možnosťou investovania pre začínajúce podniky?

Čo je ICO?
ICO znamená počiatočnú verejnú ponuku kryptomien. Na rozdiel od IPO však účastníci ICO nedostávajú majetkový podiel v podniku. Investor v podstate vsádza na budúce peňažné toky, ktoré projekt vygeneruje a ktoré zvýšia hodnotu tokenu. Inými slovami, investícia je úplne špekulatívna.

bitcoi

Aké výhody prinášajú ICO pre začínajúcich podnikateľov?
Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom ICO ponúka hlavnú výhodu pre začínajúcich podnikateľov v tom, že nezahŕňa stratu hlasovacích alebo finančných práv, ako by to bolo v prípade bežných akcií. Zakladatelia môžu využívať kapitál získaný prostredníctvom ICO a rozvíjať svoje projekty bez toho, aby sa museli vzdať časti vlastníctva spoločnosti.

Proces ICO podstatne rozširuje potenciálnu investorskú základňu. Pre investorov predstavuje táto forma oveľa menej geografických prekážok na vstup. Okrem toho, pri vykonávaní konvenčných prostriedkov na získavanie finančných prostriedkov sú kolá financovania často vyhradené pre inštitucionálnych investorov. Tento proces môže byť menej nákladný a menej časovo náročný v porovnaní s verejnými IPO.
Počiatočná ponuka kryptomien zvyčajne poskytuje financovanie v počiatočných štádiách vývoja spoločnosti. V tomto štádiu často nie je dostatok kolaterálu potrebného pre dlhové financovanie a IPO je stále príliš drahé.

Pre startupy existujú ďalšie výhody. Vydanie tokenu môže pritiahnuť pozornosť príslušnej komunity vývojárov. ICO tak môže byť považovaná za spôsob „beta-testovania“ technológie s investormi a vývojármi.

Úskalia ICO
Prvým aspektom, ktorý treba brať do úvahy, je skutočnosť, že kryptomeny sú stále v plienkach a prechádzajú procesom zisťovania cien. Doteraz bola väčšina ICO spustená z platformy Ethereum. Ak startupy majú finančné prostriedky v tokene Ethereum post-ICO, budú náchylné na cenovú volatilitu spojenú s touto kryptokurziou.

kryptoměna

Prevažná väčšina tokenov ponúkaných prostredníctvom ICO neposkytuje kapitál v akomkoľvek podkladovom majetku. Ak projekt zlyhá, investori pravdepodobne utrpia 100% stratu. Spolu s technológiou, ktorá ešte nie je zrelá, to znamená, že ICO budú klasifikované ako vysoko rizikové. Je pravdepodobné, že sa tým zúži rozsah potenciálnych investorov.

Berlín sa konečne zobudil a chce byty späť

Už aj v Nemecku ľudia začínajú pociťovať výhody ekonomiky postavenej výlučne za účelom zarobenia čo najviac peňazí stoj čo stoj.  Podľa posledných správ z tejto krajiny má byť zmrazená cena nájomného pre okolo 1,5 milióna nájomných bytov ktoré boli postavené do roku 2014. Niekto by si mohol myslieť že ide o neprimeraný zásah do ekonomiky a voľného trhu. No situácia sa už dávno dostala neúnosnej medze, a tak to bola iba otázka času kedy to praskne. Keďže si poctivo a najme ťažko pracujúci ľudia už nemôžu dovoliť kde bývať pre astronomické ceny nájomného. Reč je tu predovšetkým o Berlíne kde je táto situácia najkritickejšia.Výstavba bytovky.jpg No tu treba podotknúť že rovnaká situácia je aj u nás na Slovensku ale vlády s tým zatiaľ nič nerobí.  A tak na teraz sa tu budeme baviť iba o Berlíne, hoci to vyzerá že aj iné mestá hoci sú na tom podobne by chceli podobnú reguláciu čo nemá obdobu v  ponovembrovej dobe. Naneštastie ani v dobe kedy si konečne politici uvedomili že ceny sú privysoké nedošlo k zhode. A tak návrh aby bola výška nájmu maximálna na úrovni 30% čistého prímu neprešla. Je to z dôvodu že by sa tým zasahovalo do už uzatvorených nájomných zmlúv. Podľa údajov tamojšieho ministerstva stavebníctva sa totiž cena za nájom za posledných desať rokov zdvojnásobila priemerne o vyše 11€. Ak by sme sa to mali pozerať čisto z obchodného hľadiska, môžu za to predovšetkým takzvané nájome spoločnosti ktoré poskupovali tieto nájomné byty a tak si vlastne mohli bez akejkoľvek väčšej regulácie robiť čo sa im zachcelo.Panelový byt.jpg No bohužiaľ v snahe zarobiť čo najviac peňazí si neuvedomili že už dávno presiahli únosnú mieru a tak sa vlastne pripravili o nájomníkov. Pretože tak vysokú sumu akú pýtali si bežný Berlín nemôže dovoliť zaplatiť. Aj aj keby áno, tak rozhodne nie je ochotný obetovať väčšinu peňazí čo zarobí na nájom ako je tomu u nás. Preto už vznikajú občianske združenia ktoré navrhujú aby im bol takýto majetok vyvlastnený a vrátený do rúk štátu. Tu ale nastáva otázka, ž komu vlastne politici slúžia. Budú sa riadiť hlasom svojich voličov, alebo poslúchnu svojich pánov čo im plnia vrecká.

Top dôvody, pre ktoré sa oplatí firme investovať do blogovania

Strategická expanzia
Najlepší spôsob, ako vytvoriť návštevnosť na vaše webové stránky, závisí od schopnosti zobrazovať sa na stránkach s výsledkami Google dostatočne vysoko.
Priame vyhľadávanie názvu firmy by malo byť jednoduchým spôsobom, ako sa zobraziť na prvej stránke spoločnosti Google. Ale bohužiaľ, ľudia vo všeobecnosti nehľadajú názvy firiem vo vyhľadávačoch – hľadajú odpovede na problémy .
Tu je obsah kľúčový. Ak vytvárate kvalitný obsah, ktorý je vyplnený správnou kombináciou kľúčových slov, ktoré pravdepodobne budú zahrnuté do vyhľadávacích dotazov, umiestnite sa do strategicky výhodnej pozície pri poskytovaní odpovede na otázky vášho publika – a tak ich pritiahnete na svoje stránky.

média

Predvídateľná budúca návštevnosť
Môžete alebo nemusíte si byť vedomí termínu evergreenový obsah – odkazuje na vytvorenie obsahu, ktorý je štruktúrovaný tak, aby vydržal test času a povzbudil návštevnosť vašich stránok z vyhľadávacích nástrojov.
Vytvorením blogu, ktorý sa zaoberá publikom pri odpovedaní na často kladené otázky týkajúce sa vášho odvetvia, môžete zaručiť dlhodobý tok návštevnosti vašich stránok a vytvoriť si vedúcu poznatkovú základňu o týchto témach, ktoré zaujímajú vašich zákazníkov.

Ak chcete založiť príspevok na blogu o spravodajstve, je to skvelý spôsob, ako získať krátkodobú návštevnosť, ale nájsť opakovanú tému vám zaručí dlhodobú návštevnosť. Užitočným spôsobom zistenia potenciálu pre takýto post je monitorovanie webových stránok, ako sú zahraničné platformy Quora a forum-based.

marketing

Možnosti spätnej väzby
Investovaním do blogov a kvalitného obsahu vytvárate nové a pútavé cesty komunikácie medzi vašou značkou a vašim publikom. To je dôležité pre rozvoj dôveryhodnej povesti pre vašich budúcich zákazníkov.
Úroveň angažovanosti, ktorú môžete priniesť prostredníctvom blogu a kvalitného obsahu, je tiež škálovateľná. Niektoré webové stránky ponúkajú v rámci blogových príspevkov bezplatný odber produktu alebo služby ako spôsob, ako podporiť interakciu používateľov.

Budovanie reputácie
Blogy majú právomoc stať sa dokonalým predstaviteľom vašej značky. Dnes už zákazníkom nikdy nebolo ľahšie nakupovať odkiaľkoľvek v Európe, takže začínajúci podnikatelia majú obrovský trh, v ktorom si môžu vybudovať svoju reputáciu.
Hoci návštevnosť môže byť spočiatku pomalá, správnym použitím kľúčových slov a pravidelne publikovaného obsahu budete môcť vytvoriť opakujúce sa publikum pre vaše príspevky, ktoré budú pravdepodobne dôverovať vašej značke pred konkurenciou.

Tak je to pyramída, alebo nie?

Pyramídový systém firmy sa odvíja jednej veľmi jednoduchej myšlienky. V princípe ide o veľmi podobný systém ako ktorákoľvek klasická firma. Človek, ktorý podniká, chce mať z firmy samozrejme zisk. A každý jeden človek vo firme tento zisk produkuje. Tak to platí aj vo firme, ktorá má pyramidálny charakter.
Keďže sa veľmi často jedná pri takýchto firmách o smer finančného podnikania, zisk ktorý ľudia vo firme produkujú, sa posúva vo forme provízie.
Takže človek na samom vrchu pyramídy získava časť finančných prostriedkov od každého jedného človeka pod sebou. Zmyslom takéhoto systému je mať pod sebou čo najviac ľudí a teda čo najrozsiahlejšiu pyramídu.

kameny

V princípe sa to veľmi podobná klasickej firme, keďže tu platí taktiež princíp zisku. Predsa žiadny podnikateľ by neprijal do svojej firmy človeka, z ktorého by reálne nemal zisk. Alebo inými slovami, ktorý by jeho firme svojou činnosťou neprinášal hodnotu, ktorú v konečnom dôsledku majiteľ firmy pretaví na konkrétnu sumu.

V čom sa pyramídové firmy líšia od klasických firiem?

Rozdiel spočíva najmä v pracovnoprávnom vzťahu. Zatiaľ čo seriózny podnikateľ uzatvára so svojimi zamestnancami serióznu zmluvu, pracovníci firmy v danej pyramídovej firme na seba nie sú naviazaní nejakým pracovnoprávnym vzťahom. Každý tam pracuje sa na seba. Sú vzájomne previazaní len ich interným províznym systémom.

porada

Je to teda zlé, alebo nie?

Žiadny systém, ktorý sa v praxi ukáže ako funkčný a spoľahlivý, nemusí byť v princípe zlý. Takže ani pyramídové systémy firiem nemusia byť hneď odsúdeniahodné. Veď kto pracuje v takejto firme, je si toho vedomý a súhlasí s tým, musí s tým byť teda aj spokojný.
Problém nastáva jedine vtedy, pokiaľ majitelia alebo členovia takéhoto systému vyslovene klamú a získavajú ľudí do svojej firmy na základe klamstiev rôzneho charakteru, napríklad vidinou serióznej pracovnoprávnej zmluvy, alebo inými klamlivými informáciami.
Každý typ podnikania a zamestnania so sebou nesie určité riziko, ale aj výhody. Je len na spoločnosti, čo akceptuje a čo už vyhlási za nekorektné, alebo dokonca protizákonné.